Heimo Enbuska kommer till Pello, och hans konsert år i Pyrevä Puisto, i mitten av centrum onsdagen de 26. juni. Kom på platsen. 


HeimnTrygg Jakola fick 1.12.2018 Vadsön kulturpris.

Trygg har myccket lång listan meriter, så han har just rätta person att få det.

Meritlistan kan ni se www.vadso.kommune.no/fokusnyhet/trygg.jakola.fikk-kulturprisen-2018.5790.aspx


Veljekset Rautio Oy fick årets företagspris 2018 i Pello

Pekka Rautio grundade sitt företag 1956. Ny den äger hans två son, Seppo, Juha och Markkus pojken Antti. I företaget finns många skogsmaskiner och transportfordon. 

Nu har fem företagspris kommit till vår släkten Tidigare Heikki Rautio Ky, bröderna Esko, Olli och Lauri Enbuska i Pello. Samt Konditoria pH7 i Tuusula kommun i Södra Finland. KOnditorian har fått också Nylands läns företagspris.


Beslut på ÅRSMÖTE i maj 2016; SLÄKTTRÄFF 2018

2016 års ordinarie Årsmöte ägde rum den 7 maj 2016 i Lankojärvi hos Marketta ja Vesa Mäntyranta. På plats var rekordmånga deltagare, 31 st. Det var glädjande att många nya deltagare kom på mötet, personer som inte hade deltagit i föreningens aktiviteter tidigare.

Mötet fastslog många bra beslut:

  • Beslutades att fastställa årsredovisning 2015 och ge ansvarsfrihem till styrelsen
  • Styrelsen fortsätter oförändrad, mer information finns på hemsidan/”Styrelsen”
  • Medlemsavgift 2017 förblir oförändrad, den första familjemedlemmen betalar 10 euro/100 kronor och nästa 2 euro/20 kronor. Mer information hittar du på hemsidan/ ”Medlemskap”
  • Beslutades att Väinö Enbuska får uppdraget att planera en gemensam resa till Uleåborg bestående av övernattning på badhotell, teaterbesök och shopping. Mer informationkommer.
  • Likaså planering av en sommarteaterresa till Rovaniemi.
  • Mötets störta beslut var att nästa stora släktträff genomförs i Pello sommaren 2018. För planering och förberedelser valdes en festkommitté bestående av Väinö Enbuska,Riitta Niva, Ritva Flygare, Päivi Enbuske, Lars Enbuske från svenska sidan och Ulla Enbuske som reserv. Mer information publiceras löpande på hemsidan och skickas ut på mail.
  • Beslutades att reda ut kostnader för publicering av Enbuske släktbok till släktträffen 2018.
  • Mötet avslutades med allmän diskussion och med kaffe och korv. 

  

SPARESA TILL PÄRNU HÖSTEN 2013

Några bilder från resan kan du hitta från finsk menu, sidan Ajankohtaista. Hoppas, att du kan läsa finska texten

Hälsningar från styrelseordförande

Information från släktföreningen samt vår verksamhet har gått på sparlåga under sommaren och hösten. Delvis har det berott på att vår hemsida har legat nere, nu senast under flera veckor.

Den 5 november samlades styrelsen och diskuterade aktuella ärenden. Under det här året har vi fått in några nya medlemmar och för närvarande är vi 205 stycken. Det finns fortfarande några som ännu inte har betalat årets medlemsavgift. Du kan göra det genom att betala 100 SEK till konto 8264-4, 903 205 732-6 på Swedbank, eller 100 NKR konto 1201.73.01142 på DnBNOR. Nya medlemmar är också alltid välkomna. Kom ihåg att skriva ditt namn i meddelande rutan när du betalar medlemsavgiften. Om du, både ny och gammal medlem, har mail adress så skicka det till adressen vainoenbuska@hotmail.com . Via mail når vi våra medlemmar både snabbt och effektivt.

Samlandet av personuppgifter till släktboken har försvårats av att hemsidan har legat nere men nu när det fungerar igen kan du använda blanketten på hemsidan och skicka eller maila det till Anneli. Se till att lämna uppgifter om din släkt och påminn gärna även andra släktingar att lämna sina uppgifter. Styrelsen beslutade även om en strategi hur vi ska effektivisera samlandet av personuppgifter. Här hittar du blanketten som du kan använda. Där hittar du även mer information om släktboken. Och glöm inte att leta bland dina foton. Även berättelserna till boken är under bearbetning. Vi hoppas få fart på bokprojektet även om vi vet att det är både tidskrävande och arbetsamt. Ett bokprojekt kräver även ekonomiska resurser och därför är det extra viktigt att få in medlemsavgifterna.  

Själv önskar jag att få igång en aktiv återkoppling både från medlemmar och från andra släktingar på hur vi tillsammans kan utveckla verksamheten. Även konstruktiv kritik är välkommet. Du når mig på ovan nämnda mail adress eller per telefon 00358 40 834 67 47.

Hälsningar i väntan på vintern och skidväder

Styrelseordförande Väinö

 

  

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.