Sommarens släktträff

Vi har firat släkten. I Pellos släkträff var 399 människor på platsen. Stor tack till alla som var med och skärskilt till de som visade program.

Caren Lampright Mikota i USA i Colorado har gjort video om träffet. Om du är bokat in till facebook, så du kan se den i adress  https;//web.facebook.com/groups/339632479871432/


FOTOS FRÅN SLÄKTTRÄFF KAN NI SE PÅ FINSKA SIDAN SUKUJUHLA 2018


Släktträff 28.7.2018

På släktföreningens årsstämma våren 2016 beslutades att nästa stora släktträff ska hållas sommaren 2018 i Pello. Då har det gått 10 år från förra släktträffen.

Släktträffen äger rum lördagen den 28 juli 2018 i ”Rohki Hyvä Halli” i Pello (en hall döpt av Allan Lehto och betyder ungefär ”Riktigt bra hall”). På söndag finns inget program men deltagarna är välkomna till gudstjänst i Pello Kyrka.   

Anmälan från Sverige och Norge gör du till Anneli Enbuska Lind anneli@fpn.se eller +46 70 552 4076  senast 30 juni 2018. Ange ditt namn, adress, mail adress och telefonnummer.

Denna sida uppdateras löpande med information. Vi går även ut med info per mail.

 

Uppdaterad 28.05.2018

Prelimärt program för släktträffen:

- ankomstregistrering kan göras på fredag 27 juli kl 18.00 - 21.00 eller på lördag 28 juli 09.00 – 11.30

- under fredagskvällen publiceras Släkten Enbuskes släktböcker

- välkomstkaffeserveras under lördag förmiddag

- program för släktträffen börjar kl 12.00 på lördag 28 juli

    - programdel 1

     - under lördag eftermiddag finns en ca 1,5 timmes paus i programmet för förtäring, umgänge samt möjlighet att inhandla släktbok

     - programdel 2 - internationellt program

- lördag kväll kl 19.00 kan vi samlas igen för att träffas, umgås och lyssna på orkester som består av medlemmar från släkten. Det finns även möjlighet att dansa.

Deltagaravgift är 250 SEK för vuxna, 150 SEK för 10-15 år och gratis för barn under 10 år. Deltagaravgiften kan gärna betalas i förväg till släktföreningens konto.

BIC: OKOYFIHH

IBAN: FI15 5643 0920 027903      OBS FI = bokstäver, resten siffror!

 

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.