SLÄKTBOKEN

SLÄKTBOKEN

Enbuske släktföreningens styrelse gjorde den 10. september beslut att vi skall göra SLÄKTBOKEN OM ENBUSKE SLÄKTEN. Den publiceras i släktträff den 28.7.2018 i Pello.

Nu under hösten och kommande vinter kommer jag att ta kontakt till oliga släktgrenarna i Sverige och Norge. Vi har nu redan 1124 familjetavlor färdig men det finns stora mängden som måste uppdateras. Och dit måste vi få eras hjälp. Till vår internetsidor www.enbuske.eu  vi gör egen sidan om vad hörs det till  släktbokens färdigtillfället.  Viktigaste skrivelserna i boken kommer på finska och svenska. Fotos, speciellt gamla fotos är önskvärda.

Men som jag sade, jag kommer att ta kontakt och ge noggrannare information.

Ordf. Väinö